Jak zostać komornikiem sądowym?

Praca komornika sądowego jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem wymagającym posiadania odpowiednich predyspozycji, umiejętności, jak również szeroko pojętych kwalifikacji i wykształcenia.

Może to jednak być bardzo dochodowe zajęcie. Oczywiście, aby zostać komornikiem sądowym konieczne jest nie tylko ukończenie odpowiednich studiów prawniczych, ale również spełnienie wielu innych istotnych wymogów. Warto uzyskać więcej informacji w tym zakresie.

Jak zostać komornikiem sądowym?

Co warto wiedzieć o wymogach wobec przyszłych komorników?

Przede wszystkim konieczne jest spełnienie odpowiednich wymagań formalnych. Kandydat na komornika musi posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa UE oraz mieć ukończonych co najmniej 25 lat. Ważne jest również to, że kandydat na komornika musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być skazanym za przestępstwo umyślne oraz mieć wykształcenie wyższe. Ważne jest też 5-letnie doświadczenie zawodowe, ukończenie aplikacji komorniczej oraz zdanie państwowego egzaminu komorniczego.

Kolejną kwestią jest przejście procesu rekrutacji. Po pojawieniu się ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko komornika sądowego, należy złożyć dokumenty aplikacyjne. Sprawą konieczną jest również zaliczenie testu wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i psychologii oraz wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Konieczne jest też uzyskanie pozytywnej opinii sędziów z wydziału egzekucyjnego sądu okręgowego oraz Prokuratora Generalnego. Po przejściu procesu rekrutacji i uzyskaniu pozytywnej opinii Prokuratora Generalnego, kandydat otrzymuje postanowienie o powołaniu na stanowisko komornika sądowego. Następnie musi złożyć przysięgę przed sądem i zacząć wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Na rynku działalność prowadzi wiele kancelarii specjalizujących się w działaniach opisywanych hasłem komornik zacisze. Dzięki ich oficjalnym stronom internetowym, znalezienie informacji na temat konkretnych usług nie jest trudnym zadaniem. Samo poszukiwanie oficjalnych serwisów kancelarii komorniczych jest procesem dość łatwym i nie zajmującym zbyt wiele czasu.