Ochrona roślin przy pomocy środków chwastobójczych

Stosowanie różnego rodzaju środków ochrony roślin w rolnictwie z pewnością pozwoli nam uzyskać wyższe plony, dzięki temu chwasty nie będą zagrażały naszym uprawom.

Warto zwrócić w tym przypadku uwagę, iż chwasty które będą się wcześniej rozwijały niż nasze rośliny uprawne, mogą doprowadzić do zmniejszenia wilgotności gleby, oraz zubożenia jej pod względem składników mineralnych. Dlatego też wiele środków ochrony roślin działa w ten sposób, iż hamuje rozwój nasion, wówczas chwasty kiełkują dużo później, umożliwiając naszym roślinom swobodny rozrost. Oczywiście w tym przypadku liczy się także dostęp do światła słonecznego, wysokie chwasty mogłyby z pewnością skutecznie spowalniać nasze uprawy, dlatego też opryski w tej fazie są bardzo istotne. Najczęściej wykonuje się oprysk w okresie wiosennym, należy oczywiście zwrócić uwagę aby wykonywać go w określonej porze. Chodzi tu oczywiście o temperaturę, jeżeli jest ona zbyt niska lub też poniżej zera, wówczas oprysków nie powinniśmy wykonywać.

Ochrona roślin przy pomocy środków chwastobójczych

Dodatkowo musimy zwrócić uwagę na wilgotność gleby, jeżeli ziemia jest zbyt sucha, wówczas oprysk może niedostatecznie przenikać przez glebę, nie dotrze wtedy do nasion chwastów.

Podobnie w przypadku zbyt dużej wilgotności i podczas opadów deszczu również nie powinniśmy wykonywać oprysku, ponieważ mogą one zostać zmyte, wówczas nie przyniosą odpowiedniego rezultatu. Oczywiście dla każdej z roślin uprawnych będziemy potrzebowali określić czas oddzielnie, przykładowo dla kukurydzy musimy zwrócić uwagę, że posiada ona dość długi okres wegetatywny, w ciągu kilku tygodni rozwój roślin niepożądanych może być bardzo duży. Oczywiście zmniejszy to nasze plony, spowolni rozwój, rośliny będą niższe, i otrzymamy mniej nasion z jednego hektara. Oczywiście w tym przypadku bardzo dobrze sprawdzi się dedykowany środek chwastobójczy do kukurydzy, działa on selektywnie, dlatego też nie uszkadza kukurydzy, natomiast dobrze radzi sobie z chwastami. Mogą być to przykładowo trawy dwulistne, które bardzo często występują w uprawach kukurydzy. Oczywiście powinniśmy sprawdzić, jakie chwasty przeważają w naszych uprawach, wówczas będziemy mogli dobrać jak najlepszy środek.