Zwalczanie chwastów ma kluczowe znaczenie dla jakości plonów

Chwasty powodują poważne straty w plonach różnych roślin uprawnych poprzez konkurowanie z roślinami o światło, składniki odżywcze, wilgoć i inne zasoby.

Usuwanie chwastów poprzez odchwaszczanie zmniejsza konkurencję międzygatunkową o zasoby i umożliwia uprawom bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów w całym cyklu wzrostu, co z kolei pozytywnie wpływa na plonowanie roślin i produkcję biomasy. Dlatego skuteczne zwalczanie chwastów ma kluczowe znaczenie dla wyższych plonów.

Zwalczanie chwastów ma kluczowe znaczenie dla jakości plonów

Jak efektywnie wyeliminować chwasty z plonów

Odchwaszczanie ręczne i mechaniczne jest powszechnie praktykowane w wielu częściach świata jako główna metoda zwalczania chwastów. Ta praktyka jest łatwa i przyjazna dla środowiska, ale żmudna i bardzo pracochłonna. Obecnie w większości krajów obserwuje się niedobór siły roboczej w rolnictwie. Dodatkowo koszty pracy w rolnictwie rosną, co zwiększa koszty uprawy. Sprawia to, że uprawa roślin spożywczych staje się nieopłacalnym przedsięwzięciem dla wielu rolników. W tej sytuacji herbicydy mogą być stosowane jako najbardziej praktyczny i skuteczny alternatywny środek zwalczania chwastów.

Herbicydy bardzo skutecznie zwalczają chwasty nawet w sytuacjach, gdy metody ręczne i mechaniczne nie mogą być zastosowane. Na przykład ręczne lub mechaniczne odchwaszczanie jest opóźnione w mokrej glebie, ale herbicydy mogą być wtedy skutecznie stosowane do zwalczania chwastów. Odpowiednio dobrane herbicydy zmniejszają koszty i problemy w zwalczaniu niepożądanych roślin w plonach. Zwalczanie chwastów za pomocą środków ochrony roślin jest znacznie tańsze, szybsze i łatwiejsze niż ręczne czy mechaniczne usuwanie chwastów.

Dla bezpieczeństwa stosowanie odpowiedniego herbicydu w optymalnej dawce jest bardzo ważne. Dodatkowo rozwój oporności na herbicydy w chwastach jest głównym zagrożeniem dla takiej metody zwalczania chwastów. Więcej o zwalczaniu chwastów w plonach można dowiedzieć się z bloga, który znajdziemy na stronie https://miedzymiedzami.com/uprawy/zboza-ozime. Wielokrotne stosowanie tego samego herbicydu na polu uprawnym jest główną przyczyną rozwoju takiej odporności. Problem ten można łatwo przezwyciężyć przez rotację herbicydów o różnym sposobie działania w różnych porach roku lub przez zastosowanie mieszanin herbicydów, które umożliwiają zwalczanie chwastów o szerokim spektrum działania.