Czym jest nazwa firmy i jak ją chronić?

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od reprezentowanej branży, wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej, zarejestrowanej nazwy.

Trzeba mieć na uwadze to, że nazwa firmy to oficjalna nazwa, pod jaką działa firma, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nazwa firmy jest jednym z najważniejszych elementów identyfikujących firmę na rynku i pomaga w budowaniu wizerunku marki. Oczywiście firmową nazwę można chronić na kilka skutecznych sposobów przedstawionych poniżej.

Czym jest nazwa firmy i jak ją chronić?

Metody ochrony nazwy firmy

Jednym ze sposobów jest rejestracja znaku towarowego. Znak towarowy to wyraz, grafika lub kombinacja wyrazów i grafik, które służą do identyfikacji towarów lub usług, oferowanych przez firmę. Zarejestrowanie nazwy firmy jako znaku towarowego zapewnia jej ochronę prawną przed nieuprawnionym użyciem przez inne firmy. Nazwa przedsiębiorstwa to oficjalna nazwa, pod jaką firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarejestrowanie nazwy firmy jako nazwy przedsiębiorstwa w urzędzie patentowym daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do używania tej nazwy w działalności gospodarczej i chroni ją przed nieuprawnionym użyciem przez inne firmy.

Ochrona nazwy firmy na podstawie prawa cywilnego – W Polsce nazwa firmy może być chroniona na podstawie art. 18 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który stanowi, że osoba fizyczna lub prawna może dochodzić zadośćuczynienia lub żądania zaniechania czynności naruszającej jej nazwisko, pseudonim lub firmę. Ważne jest, aby pamiętać, że ochrona nazwy firmy jest niezbędna dla budowania marki i zapewnienia unikalności na rynku. Zarejestrowanie nazwy firmy jako znaku towarowego lub nazwy przedsiębiorstwa daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do używania tej nazwy i pozwala na ochronę przed nieuprawnionym użyciem przez inne firmy.

Przydatne informacje i porady z zakresu ochrony nazwy firmy można znaleźć na stronie https://www.kancelarialech.pl/jak-zastrzec-nazwe-firmy/ oraz w innych źródłach internetowych. Ich znalezienie nie stanowi na szczęście trudności ani nie zajmuje zbyt wiele czasu.