Jaka dokumentacja jest wymagana do przewozu towarów niebezpiecznych?

Przewoźnicy muszą znać międzynarodowe przepisy dotyczące drogowego transportu towarów niebezpiecznych oraz procedury związane z klasyfikacją takich towarów.

Trzeba również upewnić się, że pojazdy przewożące tego typu towary i ich operatorzy są prawidłowo certyfikowani zgodnie z przepisami międzynarodowymi ADR.

Jaka dokumentacja jest wymagana do przewozu towarów niebezpiecznych?

Przepisy i szkolenia ADR dla kierowców cysterny lub pojazdów ciężarowych

Transport drogowy towarów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom i podlega ścisłej kontroli. Większość krajów europejskich jest zarejestrowana w ADR. Każdy kraj, który przestrzega przepisów ADR, wdraża określone środki bezpieczeństwa w ramach własnego ustawodawstwa krajowego. Umowa ADR zapewnia, że wszelkie towary niebezpieczne przewożone drogami mogą swobodnie przekraczać granice międzynarodowe, jeśli towary, pojazdy i kierowcy są zgodne z jej przepisami. Kierowcy wszystkich pojazdów przewożących towary niebezpieczne muszą posiadać świadectwo szkolenia ADR.

Umowa ADR obowiązuje od 1968 roku i jest zarządzany przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest ona aktualizowana co 2 lata w celu uwzględnienia postępu technologicznego. Załącznik A do ADR określa wymagania dotyczące klasyfikacji, pakowania, etykietowania i certyfikacji towarów niebezpiecznych. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne muszą być zgodne z załącznikiem B do ADR, który obejmuje specyfikacje pojazdu i cysterny oraz inne wymagania operacyjne. Podczas międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych w ramach ADR, należy upewnić się, że do ładunku zawsze będzie dołączony dokument przewozowy. Zawiera on szczegółowe informacje o przewożonym ładunku, w tym pełną klasyfikację wszelkich przewożonych substancji i sposób ich pakowania. Wszyscy kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne muszą przejść zatwierdzone podstawowe szkolenie ADR.

Wykorzystaj kursy adr Łódź do zdobycia dodatkowych umiejętności przydatnych w pracy w firmach przewozowych. Musisz także zarejestrować się jako przewoźnik odpadów, aby przewozić niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych.