Zwalczanie chwastów w plonach za pomocą herbicydów

W uprawach roślin możemy często znaleźć niechciane rośliny zwane chwastami rosnącymi obok.

Obecność tych chwastów może negatywnie wpłynąć na wzrost i rozwój pożądanych upraw, ponieważ zużywają one te same zasoby, takie jak woda, składniki odżywcze, światło słoneczne, dodatkowo chwasty mogą przyciągać na pola owady i grzyby, które również szkodzą plonom. Zatem sukcesywne zwalczanie chwastów ma duże znaczenie w rolnictwie, zapobiegają zmniejszeniu czy pogorszeniu jakości zbiorów.

Zwalczanie chwastów w plonach za pomocą herbicydów

Selektywny herbicyd Mezonir 340 WG stosowany w uprawie kukurydzy

Obecnie herbicydy stanowią podstawę nowoczesnego zwalczania chwastów w zastosowaniach komercyjnych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w rolnictwie. Są to preparaty skuteczne, które dobieramy do gatunku występującego chwastu, jak i pory roku, kiedy chcemy zastosować oprysk chwastobójczy. Herbicydy skutecznie usuwają chwasty, które w przeciwnym razie konkurowałyby z uprawami o światło, wilgoć i składniki odżywcze, wpływając na jakość i ilość plonów.

Herbicydy są stosowane przede wszystkim w rolnictwie i ogrodnictwie, ale można również stosować opryski chwastobójcze na innych terenach, które wymagają pozbycia się roślin niepożądanych. W rolnictwie herbicydy są przydatne, ponieważ mogą zwalczać chwasty na prawie każdym etapie wzrostu, zapewniając hodowcom roślin oszczędność czasu i środków. Na każdą uprawę mają wpływ różne rodzaje chwastów, dwuliścienne i trawiaste, a herbicydy, które należy zastosować, będą różne w zależności od potrzeb.

Niektóre herbicydy nieselektywne można zastosować przed sadzeniem nasion. W niektórych przypadkach, gdy chwasty mogą już występować obok rosnących upraw, można zastosować selektywny herbicyd mezonir, który może kontrolować chwasty bez uszkadzania upraw. Stosowanie herbicydów może znacząco wpłynąć na plony i zapobiegać wzrostowi i przetwarzaniu szkodliwych chwastów obok upraw. Mezonir 340 WG jest to herbicyd selektywny do zwalczania chwastów w kukurydzy, działa on układowo, stosowany jest po rozcieńczeniu z wodą w formie oprysku nalistnego.